شرکت Totachi Industrial Co. Ltd در سال 1998 توسط یک گروه از مهندسان شیمی در هوکایدو ژاپن تاسیس شد. این شرکت جهت رشد، شکوفایی و ماندگاری خود در راستای تولید به روز در صنعت روان کننده های خودرویی، دریایی، صنعتی، مایعات خاص، فیلترها و باطری ها با استفاده از تجربیات متخصصان ، روش و سنت ژاپنی، مدل تجاری مدرن و نوآوری پایدار، بنیان بسیار خوبی را در این راه بنا نهاده است. و افق دید شرکت هدف جهانی Totachi از زمان شروع فعالیت تا به امروز، پیشرفت چشمگیری داشته که تعداد بسیار زیاد مشتریان راضی، گویای این مسئله می‌باشد. تولید محصولات این شرکت در هشت کشور جهان با یک هدف واحد و شبکه های توزیع در بیش از پنجاه بازار در سراسر دنیا به صورت مستمر در حال فعالیت هستند.
شرکت Totachi از سال 2017 در راستای سیاست های خود و بصورت استراتژیک تولید خود را در کشور سنگاپور مستقر کرد تا بتواند ظهور یک تکنولوژی موفق و مدرن را در مرکز تجارت جهانی رقم بزند. نوآوری هسته اصلی موفقیت بلند مدت این شرکت است و توتاچی در تلاش است که یک انرژی جدید به این صنعت قدیمی اضافه کند.یکی از اهداف بسیار مهم این شرکت ایجاد آرامش خیال در راستای مصرف این محصولات می باشد. ارائه پشتیبانی مناسب به کلیه مشتریان توتاچی در خصوص استفاده از محصولات و اقلام مصرفی انواع موتورها و خودروهای بنزینی ، دیزلی و صنعتی از اهداف ویژه این شرکت می باشد.


شرکت Totachi Industrial Co. Ltd در سال 1998 توسط یک گروه از مهندسان شیمی در هوکایدو ژاپن تاسیس شد. این شرکت جهت رشد، شکوفایی و ماندگاری خود در راستای تولید به روز در صنعت روان کننده های خودرویی، دریایی، صنعتی، مایعات خاص، فیلترها و باطری ها با استفاده از تجربیات متخصصان ، روش و سنت ژاپنی، مدل تجاری مدرن و نوآوری پایدار، بنیان بسیار خوبی را در این راه بنا نهاده است. و افق دید شرکت هدف جهانی Totachi از زمان شروع فعالیت تا به امروز، پیشرفت چشمگیری داشته که تعداد بسیار زیاد مشتریان راضی، گویای این مسئله می‌باشد. تولید محصولات این شرکت در هشت کشور جهان با یک هدف واحد و شبکه های توزیع در بیش از پنجاه بازار در سراسر دنیا به صورت مستمر در حال فعالیت هستند.
شرکت Totachi از سال 2017 در راستای سیاست های خود و بصورت استراتژیک تولید خود را در کشور سنگاپور مستقر کرد تا بتواند ظهور یک تکنولوژی موفق و مدرن را در مرکز تجارت جهانی رقم بزند. نوآوری هسته اصلی موفقیت بلند مدت این شرکت است و توتاچی در تلاش است که یک انرژی جدید به این صنعت قدیمی اضافه کند.یکی از اهداف بسیار مهم این شرکت ایجاد آرامش خیال در راستای مصرف این محصولات می باشد. ارائه پشتیبانی مناسب به کلیه مشتریان توتاچی در خصوص استفاده از محصولات و اقلام مصرفی انواع موتورها و خودروهای بنزینی ، دیزلی و صنعتی از اهداف ویژه این شرکت می باشد.